انتقام

توو صدام سوز زمستون

توو چشام نم نم بارون

رو دلم یه کوه غصه

توو سرم فکرای داغون

رو لبام فیلتر سیگار

رو به روم یه شهر بیدار

توو شلوغی و هیاهو

منم و یه ذهن بیمار

منم و یه عشق کهنه

با یه امضای خیانت

رو تنی که مال من بود

پیش تو بودش امانت

منم و یه فصل تازه

که ورق خورده توو دنیام

حالا جز مرگ تو دیگه

از خدا چیزی نمی خوام

روی من چشماتو بستی

منی که برات شکستم

آخ چه اشتباهی کردی

که بهونه دادی دستم

همه افسردگیامو

نامه کردم پیش روته

کینه ی این من زخمی

خنجری زیر گلوته

منتظر بمون یه روزی

انتقامم و میگیرم

تا کفن تنت نپوشم

مطمئن باش نمیمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105497کپی شد!
792
۵
۲