گرون تموم شد

ازبس خرابه حالم
دلم میخواد ببارم
ازغصه ی نبودت
پرشده کوله بارم

داغ نبودن تو
سنگینه روی دوشم
حرفای بی دلیلت
میپیچه توی گوشم

خیره به قاب عکست
یه گوشه ای نشستم
زانو بغل گرفتم
در اتاقو بستم

فکر میکنم به حرفات
به کارایی که کردی
آخه چی شد که خواستی
بری وبرنگردی

مگه چی کم گذاشتم
که گفتی بی مرامم
آخه چرا نذاشتی
دنیا بشه به کامم

احساس قلب پاکم
به پای تو حروم شد
این عشق واحی واسم
خیلی گرون تموم شد.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: