عبور

به پات نمی افتم، ولی به گریه چرا

تو دلخوری از من ، میخوای بری کجا؟

تموم سهم من از  تو  این دلِ خونه

دلت نسوخت چرا  به حالِ این خونه؟

تووْ جاده ی پیشِ روت پیِ چی میگردی؟

پیِ کدوم مقصد  شال و کلا کردی؟

آخرِ این جاده میخوای به کی برسی؟

ازم عبور کنی تهِ ش به چی برسی؟

نخواه اجازه بدم منو جواب کنی

نخواه جای منم تو انتخاب کنی

 

به فکر من نیستی، یه کم خودتو ببین

بمون و حوصله کن، سفر علاج تو نیست

نذار دربه دری  برات یه عادت شه

تو قول دادی نری، بمون و پاش بایست

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: