امنیت

کوهی که میخواس پشت من باشه
حالا جلومه سردو بی احساس
این باورش سخته ولی باید
باور کنم که مرد من اونجاس

شوک میشم از سردیِ چشماتو
میترسم از این اقتدار سرد!
یه لحظه خیره شو به اشکامو
این انجمادو بشکنو برگرد

توو این خیابون عاشقی کردیم
تو جزیی از این جمعیت بودی
آغوش من امنیتت بودو
تو مالک این امنیت بودی

شاید فراموشت شده اینجا
ما کوچه کوچه شهرو میشْناسیم
با مردمونش زندگی کردیم
رو تک تک آدما حساسیم

چی شد که حالا اونور خطی؟
چی شد که بین ما یه دیواره؟
دیوارو بشکن منتظر هستم
اینورِ دیوار امنیت داره.

https://www.academytaraneh.com/105138کپی شد!
453
۱
۲