سوتفاهم

خسته از دلتنگیای هر شبم
پا میزارم توو خیابون شلوغ
به یه عالم الکی گفتم “خوبم”
تا شاید رو نشه دست این دروغ

یکی واسه ی رسیدنش به تو
داره مشکلاشو چاره میکنه
یکی مثل من نمیفهمه چشه
شبو تا صب استخاره میکنه

از یه دنیا فاصله خسته شدم
حاصل این خستگی بگو چیه
بی تو هر راهی برم جهنمه
ته هر نوری واسم تاریکیه

هر شبو از کوچه تون میگذرمو
نقل توو دهان مردمت میشم
تو رو با غریبه ای میبینن و
سوژه ی سوتفاهمت میشم
۳۱/۵/۹۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104942کپی شد!
678