حالا تو بگو..

  توی آرزوی من پا میذاری..
  منو ودلتنگیو تنها میذاری ..

  اومدی عین شهاب – آسمون..
  نمیشه بهت بگم واستا .. بمون ..

  نمیگم بمون .. ولی دوری بده ..
  اینهمه سردی و مغروری بده ..

  حس رنگی تن – شاپرکی ..
  خودتم میدونی ..گفتم که تکی ..

  میدونی عاشق و دلبسته شدم ..
  حالمو ببین ..دیگه خسته شدم ..

  بده دلتنگییا عادتم بشه ..
  به محبتا .. حسادتم بشه ..

  گذر آینه که افتادبه چشات ..
  خوبه من یه جایی توو عمق نگات ..

  جا بگیرم بمونم تا همیشه
  عاشقم باشی نمیگی ..نمیشه ..

  عاشقم باشی و درکم بکنی ..
  میمونی نمیری ترکم بکنی ..

  ولی انگار .. منم و یه آرزو ..
  میشنوی حرفامو حالا تو بگو ..

612
۱۲
۳