صفحات سفید

دفتر خاطراتم را که ورق میزنی،
پر است از صفحات سفیدی که
در حاشیه اش نوشته ام:
امروز باز هم غریبه ای،
حرفهای نگفته ام را دزدیدإإإ

https://www.academytaraneh.com/104536کپی شد!
592
۲

درباره‌ی عیسی کریمی کدخدائی

در رشته مدیریت دولتی تحصیل کردم. اهل و ساکن شهرستان مسجدسلیمان و شیفته شعر و موسیقی . بیست سالی هست که می نویسم و تا روزی که زنده باشم خواهم نوشت. پیوند می زنم قلم را با دلم. و قافیه می بخشم دلتنگی هایم را. شاید که این چند سطر حرفهای نگفته ی دلی باشد... خسته از ابهام. نشسته... پشت پنجره ای بر دیوار. آنشب که باران، خواهد شست از وجود غبار آلود پنجره ها ... گوشه های پیکر بر باد رفته ام را....