موج منفی

۱۴

پرواز بی مقصدِ تو

از قلبِ من تا به کجاست

برداشتِ ما از حسمون

از همون اول اشتباست

دیگه ازم خسته شدی

رفتی پی عشقِ جدید

نمیدونم بجای من

به آرزوهام کی رسید

*میگی که با نبودِ تو

چجوری من سازش کنم

حک شده اسمت توو دلم

سخته بِخام پاکش کنم

*وابسته شدم من بهت

نرو و عاشقم بمون

هر چی که موجِ منفیه

از توو رابطمون بِرون

 

چی مونده از گذشته ها

بجز یه حسرت و دوری

صبوریم حدی داره

ولی نه دیگه اینجوری

 

هنوز توو فکر اون روزام

که تو بودی کنارِ من

برگرد و بیشتر از اینا

نمک روو زخمِ من نزن

 

#قائم ذبیحی

GhaemZabihi@

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: