پیشمرگ

توی خلوت شبونم

به امید تو اسیرم

حاضرم تا دنیا دنیاست

من همیشه جات بمیرم

اخر این دلشوره یکروز

می بینی که کرده پیرم

تو بدون اگه نباشی

از تمام هستی سیرم

عمر من از صبح که رفتی تا بیای در جستجویم

دلخوشم با خاطراتت تویی عمرم.ابرویم

عشق بی تو مثل رویاست.امنیت با تو عجینه

اما یک لحضه که نیستی مرگ می اید به سویم

لرزه می افته به جونم

بند میاد گاهی زبونم

از غم دلواپسیهات

اشک می لرزه رو گونم

سختی ه عشق و تو اینه

از غم چشام میخونم

خسته ام از درد دوریت

اما تا ابد میمونم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10419کپی شد!
922
۱۱