حاشیه سازی

نگاهت میکنم از دور
برام کافیه این صحنه
چه قد فاصله بی رحمه
که حالم رو نمیفهمه

غرورم له شه حرفی نیس
ولی مردمو میشناسم
بفهمن عاشقت هستم
برام حاشیه میسازن

منو اینجوری میشناسی
که اهل عاشقی نیستم
پای تو درمیون باشه
یه جور دیگه ای میشم

زیر پاهامو خالی کرد
این احساسی که بت دارم
نمیدونم که این رازو
تا کی باید نگه دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104188کپی شد!
685
۹
۱