فرصت جبران

تو با دلم چیکار کردی

که سهمم غصهِ خوردنه

نمیدونی توو این روزا

دلم بیزاره از همه

 

چه حالی دستِ من دادی

همش غرقِ یه آشوبم

کمتر لجبازی کن با من

تو که باشی منم خوبم

 

*یه فرصتِ جبران بده / تا دوباره با هم باشیم

یه عمر کنارِ هم بودیم/حالا سخته که جداشیم

هر چیو که پیش اومده / تو گردنِ تقدیر بزار

با حرفای همیشگیت / منو تحتِ تاثیر بزار

 

یهویی چشاتو نبند

روی تصمیمِ دیروزت

یبار چشم بندتو بردار

ببین کی شده پاسوزت

 

ببین اینا خواب نیستو

منم که دارم میبازم

سخته برام که مثِ تو

یه عشقو از نو بسازم

 

*ترجیع بند

قائم ذبیحی

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: