''دور باطل''

دارم قدم قدم,
دور میشم از خودم,
شاید که عشقت از,
تو خاطرم بره,
داری نفس نفس,
توجیه میکنی,
پای تو نه گلم,
قلبت مسافره,
دیوونگی نکن,
از پیش من نرو,
دنیا جهنمه,
بیتو برای من,
کو اون بهشتی که,
گفتی میسازمش,
ساختی برای کی,
اونو به جای من,
ای بی وفا دلم,
لبریز غصه شد,
وقتی که ساده دل,
دادی به دیگری,
عشقم شکسته شد,
حرمت میون ما,
وقتی که دیدمت,
بی شال و روسری,
چی شد کجا چرا,
تو بی وفا شدی,
کی از کنار تو,
بی عشق رد شدم,
رو دور باطلیم,
پشت سر و ببین,
جاموندی از خودت,
جاموندم از خودم,

https://www.academytaraneh.com/104042کپی شد!
677
۶
۲