تو بیا

 

تو فقط یک نگاه کن شاید این جمعه بیاید

من سراپا گوش و چشمم,شاید از من بر بیاید

من شدم شیدای تو اما تو بی من

من شدم دریای تو,شاید او برمن بیاید

من شدم جنگل پر از ابر ساحل پر از سنگ

من شدم قلبی پر از درد,شاید او بر من بیاید

من شدم تشنه پر ازاب گشنه پر از نان

من شدم لبریز پنهان,شاید او برمن بیاید

شاید او,شاید او بر من بیاید

برمن تنهای عالم در تلاطم های حالم

اوکه تنها مونسم بود ,شاید او بر من بیایید

https://www.academytaraneh.com/103874کپی شد!
607
۲
۱