جاده ی غصه

لبه ی جاده نشستم
چشم به راهم بیقرارم
خبری نیست از تو ومن
بدجوری دلشوره دارم

ب انگاه نا امیدم
خیره به این جاده میشم
چشمامو میبندم آروم
دوباره مثل همیشم

سرد وبی روح درب وداغون
ن..میدو دل شکسته
راه حرم نفسامو
رفتن تلخ تو بسته

باور نمیشه رفتی
این برام معنی نداره
یعنی چی؟نپرس ینی چی
همینه یعنی نداره

یه سکوت مبهم اینجاست
توی این جاده ی غصه
اسمشو غصه گذاشتم
تا دلیلشو بپرسه

ماباهم ما شده بودیم
خواب ورویا شده بودیم
ماباهم رویایی داشتیم
عشق فردا شده بودیم

اما انگار واسه ی اون
کاراز این حرفا گذشته
رفته دیگه برنگرده
اون ازاین رویا گذشته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: