دستهای خالی از عشق

امروز فاتحه پاییز را خواندم
و مدت ها پیش فاتحه تابستان را…

چه فرقی می کند برای رقص فصل ها
در دستهایی که عشق میانشان نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: