دستهای خالی از عشق

امروز فاتحه پاییز را خواندم
و مدت ها پیش فاتحه تابستان را…

چه فرقی می کند برای رقص فصل ها
در دستهایی که عشق میانشان نیست

https://www.academytaraneh.com/103735کپی شد!
749
۲
۱