عادت

  1. ی عادت داره احساسم
  2. ب چشمای تو حساسم
  3. تموم خاطرات تو
  4. ی عمر با تو میسازم
  5. منو اروم نمیزاره
  6. خیالت تو شبای من
  7. ی رویایی کنار تو
  8. ی دنیا باتو میسازم
  9. ی ارامش ک رنگ عشق
  10. ازت خواستم نمیدونی
  11. تو عشقو عاشقی کردن
  12. ی وقتایی نمیتونی
  13. همینه حس ارامش
  14. ک ساده عاشقی کردن
  15. با احساسی ک میبینی
  16. ی عمری زندگی کردن
  17. خیالم راحته با تو
  18. تو تصویری ک چشماتو
  19. تو تقدیری ک میدونم
  20. چ خوشبخته دلم باتو
  21. ی دنیاست با تو ارومم
  22. ی عمری با تو میدونم
  23. کنارم باشی میتونم
  24. این حسو ب تو مدیونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103708کپی شد!
548
۲