میخوام برم امام رضا – کودکانه

می‌خوام برم امام رضا(ص) / برم کنارِ حرمش
دَس بکشم روی ضری / بگم چقد دوس دارمش

چادرمُ نشون بدم / بگم که ۹ ساله شدم
ببینه توی چادرم / مثل گل لاله شدم

خودم با دستای خودم / دونه بدم به کفترا
خیره بشم به گنبدش / منم بشم غرقِ دعا

گلدسته‌ها اذون می‌گن / دیگه شده وقتِ نماز
چادر و سجاده وُ من / آخ که چه کیفی می‌ده باز.

https://www.academytaraneh.com/103419کپی شد!
785
۳
۲