دیگه مزاحم نمیشم

بهش بگو جای منم بگیره دستای تورو

بگو همیشه از چشات بخونه حرفای تورو

من که نشد ولی به اون بگو نفس صدات کنه

فرشته ی قصه من از آدما جدات کنه

از آدما جدات کنه…

بهش بگو جای منم برات ترانه بخونه

بگو شبیه من یه عمر به پای عشقت بمونه

بگو فقط کنار تو احساس آرامش کنه

حتی بد اخلاقم شدی چیزی نگه سازش کنه

دیگه مزاحم نمیشم به جان چشم تو قسم

تو هم به چیزی فکر نکن حتی به قلب بی کسم

بدرقه راه تو شد یه مشت دعا و آرزو

تموم حرفای منو توروخدا بهش بگو

توروخدا بهش بگو…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: