ای کاش…

ای کاش، دنیامون،  یه بازی بود

رنگی تر از، رنگای نقاشی

چیزی شبیه خواب یک کودک

یا نقش روی صفحه ی کاشی

 

ای کاش، بنگ بنگ تفنگامون

بارون بجای تیر ، می بارید

دنبال صید قلب هم بودن

مردم، بجای صید مروارید

 

هر روز میگم با خودم ای کاش

تقدیرمون زیبا رقم میخورد

فرقی نمیکرد توی این بازی

هر کی شکس میخورد، یا میبرد

 

هر لحظه میگم کاشکی خورشید

از پشت ابرا، زود پیدا شه

اونی که رفته، زود برگرده

تعبیر این رویای من باشه

 

از عشق خالی میشه دنیامون

وقتی یکی بی سرپنا میشه

وقتی بجای باد بادکها

تو آسمون رگبار آتیشه

 

این روزها، دنیای ما تلخه

دنیای ما، ما رو نمیفهمه

هر اتفاق بد ، که می افته

تقصیر این دنیای بیرحمه

 

هر روز میگم با خودم ای کاش

تقدیرمون زیبا رقم میخورد

فرقی نمیکرد توی این بازی

هر کی شکس میخورد یا میبرد

 

هر لحظه میگم، کاشکی خورشید

از پشت ابرا، زود پیدا شه

اونی که رفته، زود برگرده

تعبیر این رویای من باشه

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/103210کپی شد!
1482
۲