قطار بی برگشت

آهای قطارِ بی برگشت آهسته تر
منو از امروز آروم به فردا ببر
هرزگاه از ترس فردا هراسونمو
نمیشه عوض کرد از دست تو خونمو
آهای زندگی سخت در گیرتم
جوونم ولی زندگی پیرتم
توو روزای شادت یجوری خوشم
که انگاری دارم غم و می کُشم
توو رگهای تو می شه امید و دید
توو روزای سختت پُرم از امید
نمیشه سوا کرد روزای تو درهمه
یه روز شادِ شاد و یه روزت غمه
میگن زندگی از شروع تا تَهش
همش امتحانه زمانش کمه
تو مردونگی کن نزار رد بشم
من از بیست هم میشه که صد بشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103151کپی شد!
815
۵
۱