دلم خوش بود

به تو وابستگی دارم
میخواستم عاشقت باشم
من هرکاری که شد کردم
نشد که لایقت باشم

تو قلبت قد دنیا بود
نگات.آبیه دریا بود
تماشای نگاه تو
چه بی اندازه زیبا بود

دلم خوش بود قراره تو
برام رویای فرداشی
ولی قسمت نشد باشم
نشد که سهم من باشی

همش تقصیر تقدیره
جدایی های ناباور
دلم تو بیکسی غرقه
گذشته دیگه آب ازسر

عجب دنیای بیرحمی!
چقد عاشق کشه دنیا
یوقتایی دلم میخواد
برم ردشم ازاین رویا

ازاین رویایی که رفته
منو گوشه نشین کرده
امید دارم.ولی تقدیر
نمیزاره که برگرده.

دلم خوش بود قراره تو
برام رویای فرداشی
ولی قسمت نشد باشم
نشد که سهم من باشی

همش تقصیر تقدیره
جدایی های ناباور
دلم تو بیکسی غرقه
گذشته دیگه آب ازسر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: