غرور لعنتی

غرور لعنتی

با خودخواهی ته بازی عوض شد
حالا هر سمتی میرم باز کیشم
من اونقد با تو بد بودم که وقتی
بهش فک میکنم شرمنده میشم

همیشه با غرورم زندگی رو
به کام هر دوتامون زهر کردم
با این که مشکل از من بود اما
به جای عذرخواهی قهر کردم

برو،رد شو ازم،عیبی نداره
میدونم دیگه حسی بین ما نیس
نگو اینا همش کار خدا بود
عزیزم چیزی تقصیر خدا نیس

نمیخوام باز با یکدندگی هام
چشاتو تر کنم آزار بسه
دیگه چیزی از این دنیا نمیخوام
یه فندک با یه نخ سیگار بسه

داری میری ولی ای کاش میشد
تو رو این لحظه آخر بغل کرد
تموم مشکلات زندگی رو
نمیشه با یه نخ سیگار حل کرد

برو،رد شو ازم،عیبی نداره
میدونم دیگه حسی بین ما نیس
نگو این حادثه کار خدا بود
عزیزم چیزی تقصیر خدا نیس

علیرضا روغنی زادگان

https://www.academytaraneh.com/103116کپی شد!
796
۱۲
۳