اسطوره

اگه خسته مو شکسته
اگه از شب گله دارم
هنوزم تا ناامیدی
چند قدم فاصله دارم

پشت سر پلا شکستن
کوچه بن بسته میدونم
اما باز میگم که میشه
هنوزم میگم میتونم

واسه موندن تو مسیرم
خیلی سختی ها کشیدم
تا نفس تو سینه باشه
خودمو ادامه میدم

خودمو ادامه میدم
تا یه اتفاق تازه
باید این ادامه دادن
ازم اسطوره بسازه

به خودم میگم که سخته
ولی مشکلارو حل کن
هرجوری شده یه لحظه
آرزوهاتو بغل من

نرسیدنم نتونست
جلوی منو بگیره
چون که مقصد یه عاشق
توی لذت مسیره

واسه موندن تو مسیرم
خیلی سختی ها کشیدم
تا نفس تو سینه باشه
خودمو ادامه میدم

خودمو ادامه میدم
تا یه اتفاق تازه
باید این ادامه دادن
ازم اسطوره بسازه

#بابک_سلیم_ساسانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: