تیم آکادمی ترانه در نظر دارد بخش رادیو اینترنتی سایت آکادمی ترانه را راه اندازی نماید.
لذا از تمامی افراد توانمند و علاقه مند در زمینه های ( نویسندگی-تولید محتوا-گویندگی-صدابرداری-خبرنگاری ) جهت همکاری دعوت به عمل می آید.
هنرمندان محترم رزومه هنری و همچنین حوزه علاقه مندی خود را تاپانزدهم تیر ماه ۹۵ جهت بررسی به آدرس تلگرام شماره زیر ارسال نمایند.

۰۹۱۲۱۸۹۵۷۰۵
سیدقاسم صفاری
۰۱

982