آدم دیروز

زیره قولامون زدم
بازم یه سیگاری شدم
دیگه هیچ کاری ندارم
به قیافه م به خودم
قرص اعصابم یه گوشه
شیشه ی الکل به دس
تف به این دیواره لامصب
که پر از خاطره اس
عکس تو داغ دلمو
تازه تر کرده ببین
باز مث روزای اول
جفت دست من بشین
باورش سخته ک تو
اون آدم دیروزمی
دستشو محکم نگیر
حرمت نگه دار یکمی
من واسه امروزه تو
دیروزمو دادم ب باد
دیگه غیر از توکسی
دستاشو دست من نداد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102750کپی شد!
692
۱