جدایی…….

عکسی از تو، روی دیوار

هنوزم مونده برام

تو رو دوس داشتم و دارم

هنوزم، قده چشام

قضیه چی بود؟ هنوزم

واسم سواله به خدا

واسه ی چی آخرش

جدایی شد نصیب ما

یه دلیل منطقی

برای این کار نبود

ذهن تو، عزیز من

اینقده بیمار نبود

هنوزم جز تو دلم

به هیشکی راضی نمیشه

تمومش کن جون من

زندگی بازی نمیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

721
۴
۱