رفتن من

دلم می خواد یه بار دیگه
بگم که عاشقت شدم
عاشقِ مهربونی و….
چشمای صادقت شدم

دلم می خواد باز ببینم
خنده روی لبای تو
غصه نباشه تو دلت
منم بشم فدای تو

دلم می خواد بدونی
که رفتن من اجباریه
قصه ی درد آدما
یه قصه ی تکراریه

عشق من گریه نکن
نشد که پیشت بمونم
اما اینو بدون که باز
بدون تو نمی تونم

دلم می خواد یه بار دیگه
حتی اگه دلت نخواد
موهای رنگ گندمیت
رها بشن به دست باد

انگار زمونه نمی خواد
که من باشم کنار تو
تو گوشم وز وز میکنه
راتو بکش زودتر برو

زندگی مثلِ سفره
ما عاشقا ره گذریم
همیشه یکیمون میره
همیشه هم منتظریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: