دلم خیلی قشنگ بود

دلم خیلی قشنگ بود/

ولی تو نمی خواستیش/

لب طاقچه پر از خاک/

دیگه محل نذاشتیش/

توو گرما و توو سرما/

دیگه مثل قدیما/

نبود که با وجودم/

دلت داغ شه و تب دار/

یه پنجره شدم که/

جلوش ساختی یه دیوار/

یکی دو بار اگر چه/

خرابش کردی با ژست/

ولی دوباره ساختی/

یه دیوار با گل و خشت/

***

منم این بار٬ دیگه/

دلم رو کندم از جا/

گذاشتمش توو صندوق/

میون شهر رویا/

حالا بی دل شدم من/

یه سنگی مثل دیوار/

نگاه که می کنم خوب/

می بینم مُردم انگار/

دلم خیلی قشنگ بود/

ولی محل نذاشتیش/

دلم خیلی قشنگ بود/

ولی تو نمی خواستیش

 

#فرزاد_جهانبانی

https://www.academytaraneh.com/102572کپی شد!
904
۱
۱