بانوی زیبایی

بگو بانوی زیبایی
تو که هم مرز رویایی
بااون چشمای دریایی
شدی درگیر تنهایی؟؟؟

دارم بی تو به باد میرم
چرا اینو نمیفهمی
توکه چشمات پر از عشقه
چجوری سرد و بی رحمی

داری بی خاطره میری
تو حتی از خودت سیری
تو دیگه توو خودت غرقی
داری هرلحظه میمیری

مثه ابرای بارونی
داری بی وقفه میباری
شبیه مرگ تدریجی
یه حال مبهمی داری

جهانت رو به تشویشه
تو حتی باخودت سردی
یجوری غرق تشویشی
که دیگه برنمیگردی

نمیدونم یهو چی شد
دلت بی وقفه غمگین شد
نمیدونم چیه دردت
نمیدونم چرا این شد

داری بی خاطره میری
تو حتی از خودت سیری
تو دیگه توو خودت غرقی
داری هرلحظه میمیری

مثه ابرای بارونی
داری بی وقفه میباری
شبیه مرگ تدریجی
یه حال مبهمی داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: