استخاره

 
استخاره
هنوز فال حافظ داره بد میاد
هنوز استخاره م به تو بد میشه
ببین “روزگار” داره جِر میزنه…!
و آخر اونی که نباید,میشه!
“زمونه” خودش عاشقت مونده و…
نمیخواد که دستش پیشم رو بشه
میخواد فک کنم قسمتم نیس به تو…
تا شاید برات غول جادو بشه!
ولی…کور خونده! , همش بازیه…
باهام “سرنوشت” داره لج میکنه
صراطم به تو مستقیمه…ولی…
ببین داره هی رامو کج میکنه!
به قرآن اگه استخاره م بده…
یا “تقدیر” اگه با خیالت خوشه…
نمیذارم! آخر میفهمی خودت…
که آب خوشی از گلوش رد بشه!
میگیرم تو رو از همه عاشقات…
شناسنامه مون پر میشه آخرش
“زمونه” بذار فالمو بد بگه…
بذار خوش باشه با همین باورش!
میخوام “کل دنیا” بفهمن که من…
تنم , تیربارونی از ترکشه
بذار بد بگن از تو هرچی میخوان!
بذار استخاره م بازم بد بشه!
پویا نعمت الهی”سینا”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102318کپی شد!
660
۴
۱