آرامش

هزار ساله جهان چشم انتظاره
که ما این لحظه با هم آشنا شیم
برای صلح و آرامش تو دنیا
ما باید عاشق همدیگه باشیم

زمین رفته به سمت خشکسالی
دیگه از تشنگی طاقت نداره
بذار با بوسه بیدارت کنم تا
تو خواب جنگلا بارون بباره

تو میخندی هوا خوش عطر میشه
تو میرقصی طبیعت بی قراره
میدونم برق چشمات ربط داره
به شب های قشنگ پر ستاره

رها کن روسریتو تا که طوفان
تو موهای تو آرامش بگیره
تو آغوشم بگیر جوری که حتی
کنار ما زمان خوابش بگیره

بیا تا عاشق همدیگه باشیم
ازون عشقا که هرکس آرزوشه
بذار تا مهربونی توی دنیا
دقیقا از اتاق ما شرو شه

بابک سلیم ساسانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: