((نون و نمک))

عکس-نوشته-خیانت-متن-خیانت-و-نامردی-۱۳

 
میگفتی تا آخر باهام هستی
پس این همه بی رحمی یعنی چی؟
ما پیش هم نون و نمک خوردیم
نون و نمک میفهمی یعنی چی؟

رو راس باش با من اگه مردی
چی تو رفاقت واسه تو کم بود؟
معلومه خوشبختیتو میخواستم
اما نه با اونی که عشقم بود

((جلو چشمم داری میبوسی اونو
یکم حرمت نگه دار و حیا کن
میگفتی واسه من جون میدی حالا
رفیفت داره جون میده نگا کن))

حال منو اون باغبون که باد
یک آن گلاشو چید میفهمه
حال منو اون که رفیقش رو
همراه عشقش دید میفهمه

تو بردی اما خاطرت باشه
دنیای ما دار مکافاته
همدیگه رو یکروز میبینیم
وقتی پشیمونی تو چشماته

((جلو چشمم داری میبوسی اونو
یکم حرمت نگه دار و حیا کن
میگفتی واسه من جون میدی حالا
رفیفت داره جون میده نگا کن))

 

علیرضا روغنی زادگان

https://www.academytaraneh.com/102254کپی شد!
2214
۱۰