لحظه ی تحویل

توی خیال من نمیگنجید
یک روز انقد عاشقت باشم
تو سرزمینی که نباشی تو
واسم محاله لحظه ای جاشم
میدونی اینه منتهای عشق
درگیر تو باشم تو این سالا
انقد حدش بی شماره که
عاشق شدم انگار همین حالا
مث خود بوییدن سیبی
عطر تن تو تازگی داره
این حسو به تو جز من عاشق
تو لحظه ی تحویل کی داره
حسی بهم میگه که برگشتی
واسم همین رویا چقد خوبه
لا حول میخونن یکی انگار
در رو برا یک عمر می کوبه

https://www.academytaraneh.com/102236کپی شد!
1024
۲۳
۴