از کنارم یکی رد شد..

از کنارم یکی رد شد
بوی عطر تو رو میداد
باز دوباره دل تنهام
یاد با تو بودن افتاد‌..

با یه روسریه ابی
با یه جفت کفش کتونی
با یه شال گردن قرمز
با چشای آسمونی…‌

یکی که یه کم شبیه
تو ولی نه از تو بهتر
یه نگاهی به من انداخت
مث تو ؛اون روز اخر…

آروم از کوچه گذشت و
دلم و برد با خودش رفت
جای تو دلم و این بار
اون به این راحتی کش رفت…

یه جوری شدم که هر کی
یه کمم شکل تو باشه
خیلی ساده، بی اجازه
تو دلم میتونه جاشه…

لعنتی ، هر جای این شهر
که برم هستی تو انگار
هر خیابون هر مسیری
رد بشم هستی تو انگار…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: