آهنگ آروم

یه کنج اتاقم نشستم/ یه خودکار و کاغذ به دستم
گرفتم همینُ نوشتم / که بی تو ازین خونه خستم
امیدی ندارم ازین که / بتونم بدونه تو باشم
تو دنیا و بعد از تو باید / منم از همین خونه پاشم

یه آهنگ آرومه روشن / که میخونه از بی تو بودن
ندارم امیدی که باشم / تو دنیای بی ذهن و کودن
که این قد نفهمه نفهمید / ما دو تا رو با هم بگیره
نه این که یکیمون بمونه / به امیده این که بمیره

چقد این یه آهنگِ عینِ / همین روزگاره سیامه
که هی رفتن و مرگ و مردن / تو رویا و تو خواسته هامه
همش آرزومه که شاید / تو دنیای باقی ببینم
بتونی کنارم بشینی / بتونم کنارت بشینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102116کپی شد!
590
۲