دور شو….

دیگه حرفی نیس بینمون بعد از این
بخور قهوه تو سرد شد، مث من
برو راهی که باز شد پیش روت
برو خیلی راحت ازم دل بکن
تموم شد ..واسه من بهونه نیار
نمیخواد بگی حیف شد زندگیت
من و تو که تارف نداریم عزیز
تو با من عقب موندی از هرزگیت
بخور قهوه تو.. بعدشم دور شو
میخوام اسمتم دیگه یادم بره
من و تو واسه هم نبودیم…پس
اگه زودتر دورشی، بهتره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10185کپی شد!
1758
۳۲