نگار

شبایه خوبه سادگی
کناره تو باارزشه
حاله تمومه روزه من
بسته به یک نوازشه

نوازشی که میدونم
خاطرخواهاش پشته سرن
هنگامه ثبت نام هنوز
اسم همو خط میزنن

دستا یه تو آزامشه
آهای نگاره مهربون
مسیرو تا تهش بیا
کناره من غزل بخون

هرچی غزل بگیم که کمه
برایه زیباییه تو
خیلی مقدسه برام
این حاله اوخرویه تو

حالی که تنها خواصه توس
بینه زمینون آسمون
به بوسه هات نیاز دارم
کناره من غزل بخون

دستا یه تو آزامشه
آهای نگاره مهربون
مسیرو تا تهش بیا
کناره من غزل بخون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101724کپی شد!
606
۱
۱