زمستونِ تبعید شده

 

سینِ سفره،سکوت،سردی و سم

هـر کـدومــو دو بـــــــار مــی ذارم

هـفتمـین سین مـن ، ســراب تو اِ

از دمِ ســـالِ بــی تــو ، بـــیـــزارم

سفره ی هَــفت سینو می چیـنم

مـن بـه عیدی هَـنـــوز مُـعـتـقــدم

واسـه تـبـریــک سـال نـو ، گُـلـتـو

قـــــول دادم بـــرم بـــــه آب بــدم

چَــــنـد ســالـه گـرفـتــــار شــدم

تـوی سـیـــاره ای کـه شَــب داره

چـهــار فصلـش فـقـط زمـستـونـه

چَــــنـد ســالــه بـهـــار تــب داره

ایــن بــهـارم ، بـرام زمـسـتــونـه

یـه زمـسـتـونِ تـبـعـیـــــد شــده

چَــــنـد سالـه تـو خونه نیـستی

چَــنـد ساله تو تب ، عیــد شده . . . !

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • درود بانو تبریک می گم ترانه زیبایی بود قافیه هات و دوست داشتم ساختار ترانه خوب بود فقط جسارت چند تا نکته به ذهنم رسید البته شاید درست نباشه نظر شخصیه تو بند اول مصرع آخر به نظرم دم سال نامانوس شاید آگه دم عید میگفتی بهتر بود البته نظر شخصیه تو بند دوم بیت اول اولو دوم ارتباطی بینشون نیست سوالی که برام مطرح بود به چیه عیدی معتقدی انتظار میره تو بیت دوم توضیحی دربارش بدید که اینجو نبود منظور تون از گلو به آب بدم نفهمیدم چه گلی بوده که چندین سال مونده و حالا میخواید به آب بدید آگه منظور تون دسته گل به آب دادن بود ارتباطی به ترانه نداشت بند بعدی گفتید تو سیاره ای که شب داره احتمالا منظور تون این بوده که سیاره ای که روز نداره و فقط شب داره ولی ضعف داره این مصرع در کل ترانه خوبی بود جسارت منو ببخشید موفق باشید
    • سلام ممنونم از وقتی که گذاشتید در مورد بند اول و سوم کاملا حق با شماست در مورد بند دوم باید بگم که منظور من از عیدی همون عیدی دادن و گرفتنه و در کل توی این بیت از اوردن این دو مصرع پشت هم قصد داشتم بگم که سنت ها رو به جا میارم ( هفت سین چیدن و عیدی دادن ) در مورد بیت بعد هم ( واسه تبریک ...) بگم که کلا دیدی که من نسبت بهش داشتم و دارم اینه که در ارتباط با مصرع قبلی و همون عیدی دادنه ( گل دادن واسه تبریک ) و البته اینکه گفتم گلتو به آب می دم از زاویه ی دیگه منظورم فراموش کردن بعضی خاطرات بوده و البته همه ی اینها بدون شک از ضعف قلم بنده است باز هم ممنون و سپاسگزارم