کاغذ سفید

روی کاغذ
میشه حرفای دلو نقاشی کرد
روی کاغذ
میشه با زندگی ا ، هر کاری کرد
روی کاغذ
میشه یه ، لحظه روتا ابد کشید
تو روزای آفتابی ، شبم کشید
روی کاغذ
میشه باهر خطی موند
میشه یه نوشته رو، هرجوری خوند
میشه یه قایق کشید،بدون آب
میشه دنیا روکشید، همیشه خواب
میشه خطی، روی دشمنی کشید
دوستی هارو، کمی پُررنگ تر کشید
روی کاغذ
میشه به فرصتا هم، فرصتی داد
به فضا ،یه رنگ وبوی تازه داد
روی کاغذ
همه چی خوب وقشنگ
نه کسی مریض میشه ، نه روبه مرگ
روی کاغذ
میشه حتی خونه ساخت
واسه ی پرنده ها ، یه لونه ساخت
گونه های خیسی رو بهونه کرد
لیلی رو! مجنونِ این زمونه کرد !
روی کاغذ
توشبای مهتابی ؟
میشه خورشید وآورد ، به مهمونی !
میشه لحظه های ازدست ، رفته رو
پاکشون کرد و، آورد روبه جلو !
روی کاغذ
میشه تو، هرفصلی موند
میشه هرترانه و، شعری رو خوند
جای امروز، میشه دیروز وکشید
واسه هرسال ، دوتا نوروز و کشید
میشه یه جاده کشید، بی انتها
چشاتو ،میشه کشید پر ازوفا
میشه گل داد وشکُفت ، توی خزون
خوبی هارو، توی سرما نسوزوند
خطهای ریز و، میشه دُرشت نوشت !؟
گِل آدم رو، بدون غم سرشت !

محمد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101364کپی شد!
592
۳