تو نیستی…

دیدن ولوله ی آدم ها در کوچه و خیابان

برای رسیدن عید

حس خوبی ست

 

اما هوا سوز عجیبی می زند،

وقتی از بین این همه عابر

یک کدامشان

تو نیستی…

 

آنا جمشیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101327کپی شد!
945
۴