تردید

تردید دارم حس من کمرنگ تر شه
میذاری میری تا دل من تنگ تر شه
باشه قبوله امتحانم کن دوباره
باشه بذا قلبت از اینم سنگ تر شه

عاشق نبودی حس خوبم رو بفهمی
عشق از تو و قلب تو و چشم تو دوره
تردید دارم درد قبلم رو نفهمی
غم با تو و قلب تو و چشم تو جوره

می بینی آخرحس کی تردید میشه
تردید دارم ، عشق تو تشدید میشه
باشه برو، عاشق شدن از من …قبوله
صبرم زیاده ..پای تو…. قلبت عجوله

از این نویسنده بیشتر بخوانید: