خوشبختیِ تو آرزومه

خوشبختیِ تو آرزومه
حتی اگر سهمم نباشی
حتی اگر فکرش نبودم
روزی بیاد باشم نباشی
شالی که واست دیده بودم
تورِ عروسیِ سرِت شد
فکرش نبودم ولی اون بود
اونی که امشب همسرت شد
ظاهر نمایی می کنم تا
حالِ بدم پنهون بمونه
آواز خونه این عروسی
خدا کنه غمگین نخونه
دستایِ خندمو میگیرم
تا امشب از لبام نیفته
اونی که دستاشو ندارم
کاش میشد از چشام بیفته
میرقصم و کِل میکشم تا
حالم با جشنت خوو بگیره
سخته کسی که همدمت بود
هر بار دیدت روو بگیره
این اتفاقو خواب دیدم
خوابایِ بد تعبیر داره
سخته ولی شاکی نمیشم
هر آدمی تقدیر داره

امیر حاتمی نیا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101209کپی شد!
1054
۱۶
۳