از تو میخونم

وقتیکه از تو میخونم
عاشق شدن چه راحته
باغ دلم تازه میشه
دنیام غرق نعمته
وقتیکه از تو میخونم
ستاره ها خندون میشن
واسه دوباره دیدنت
لحظه شماری میکنن
وقتیکه از تو میخونم
ترنم یه تازگی
میپیچه توی دل من
انگار خود شقایقی
وقتیکه از تو میخونم
دنیام تازه تر میشه
عطر هزار تا رازقی
میپیچه پشت پنجره
گلهای یاس باغچمون
دلتنگ دستای تو اند
هرم نفسهای تو
منو از خود ، بیخود میکنن

https://www.academytaraneh.com/101155کپی شد!
639
۱