منو ببخش

با گریه می گفتی / خیلی دوستت دارم

تا آخرش هستم / تنهات نمی ذارم

اشک تو چشماتو / باور نمی کردم

میخوام به اون روزا / دوباره برگردم

*****

از بعد رفتنت / روزام پر از غمه

تنها شدم ولی / تنهایی حقمه

ببخش اگه دلم / عشق تو رو ندید

نیستی خودت ولی / به حرف تو رسید

*****

بعد تو هر کسی / اومد تو زندگیم

حسی نبود بخوایم / به همدیگه بگیم

کنار من بودی / اما نمی دیدم

دل تو عاشق بود / تا رفتی فهمیدم

*****

از بعد رفتنت / روزام پر از غمه

تنها شدم ولی / تنهایی حقمه

ببخش اگه دلم / عشق تو رو ندید

نیستی خودت ولی / به حرف تو رسید

از این نویسنده بیشتر بخوانید: