اعتراف

دیگه وقته اعترافه
میخوام بدونی عاشقم
میخوام بدونی یاد تو
افتاده رو دقایقم

باید اعتراف کنم که
تو شدی همه وجودم
عشق تو ریشه دوونده
تو تموم تارو پودم

دیگه برام سخته بخوام
از دور بهت زل بزنم
باید یجوری بینمون
از عشق یه پل بزنم

تورو خدا بهم بگو
درگیر احساس منی
بگو که آرامش این
روزای حساس منی

اعتراف کردم و دیگه
ته حرفامو میدونی
نوبته توء عزیزم
اعتراف کن که میمونی…

https://www.academytaraneh.com/100608کپی شد!
675
۲
۱