حقّ و ناحقّ

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید. « بنجامین فرانکلین »
به خاطر اینکه حق مطلب ! ترانه زیر ادا نشد و بدون نمایش در فهرست انتظار ، یکباره درصفحه اصلی منتشر گردیده بود ، حذف و مجددا” ثبت شد.

بعضیا میگن که حقّشون خورده شده
مدّعی میشن که حقّشون برده شده

مگه قیمتی تره که حقّ ما رو می برن
مال ما چربتره که حقّ ما رو می خورن

مگه حقّ خوردنیه یکی بیاد و بخوره
مگه حقّ بردنیه یکی بیاد و ببره

اونکه حقّو میخوره کی میشه سیر
اونکه حقّو می بره کی میشه پیر

حقّو میدن یا به زور باید گرفت
بی نمک میدن یا شور باید گرفت

اگه حقّمونو خواستیم حرف ناحقّ نزدیم
خیلی ساده گفتیم و بیخودی ملّق نزدیم

اونایی که محکمن همیشه و لق نزدن
به چیزایی که نبوده حقّشون سق نزدن

خدا که خودش نشسته جای حقّ
حقّو ناحقّ نکنیم بپای حقّ … !

کشف اسرار نکرده حرف مطلق نزنیم
مثل منصور نشده دم از انالحق نزنیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: