سردرد

سردرد یعنی از همه دنیا
تنها مترسک با تو همدرده
یعنی پناه هر کسی باشی
وقتی که میره…. برنمیگرده
سردرد یعنی قرص بی تاثیر
یعنی همش سیگار رو سیگار
چشماتو رو دریا که میبندی
وا میکنی دریا شده دیوار
سردرد یعنی توی هر کوچه
بالا بیاری کل دنیا رو
دنبال داروی قوی باشی
پیدا کنی سردرگمی هاتو
با طول و عرض بالش ت هر شب
یه حوض از اشکات میسازی
سردرد داری که شبی صد بار
با آس تو مشتت میبازی….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10041کپی شد!
1246
۶۳