توکه پیش منی

وقتی که پیش منی من از خودم دل میبرم

غرق دنیای تو باز گول هوس رو می خورم

تن به خواهش میدم و پر میشم از حس تنت

هیچ حجابی رو نمی خوام حتی این پیراهنت

روی گونه هام میشینه دست نرم گونه هات

تنم آتیش میگیره با بوسه ی داغ لبات

می رسم به اوج خوشبختی تو چشمای سیات

منو آروم میکنه خنده ی ناز و بی صدات

وقتی که پیش منی با همه مهربونترم

تو یه فاز مثبتی تو باشی خیلی بهترم

توی دریای نگات چشمه ی مهربونیه

تو که باشی قلب من همیشه آسمونیه

بین مخمل موهات شبای مخملی دارم

خیلی خوشحالم با تو سر روی بالش میذارم

با نسیم هر سحر جا می مونی تو رویاهام

تا که پیدات میکنم تو واژه ی ترانه هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

519
۴