دارم دنبال چشمای تو میگردم ..

دارم بعد ِ تو باز آواز میخونم..
صدام باید بپیچه توی این خونه ..

تموم ِ عاقلا باید ببینن که ..
داره درداشو میخونه یه دیوونه ..

دارم دنبال چشمای تو میگردم ..
توی این آینه ها که بی تو بیمارن..

توی لحن ِ اتاقی که پر از عکسه ..
همه دیوارها میگن دوسِت دارن ..!

منم میگم آره ..دوسِت دارم .. آره..
میگم دوریت واسم دلتنگی میاره ..

دلم تنگه که دستم میره رو این ساز ..
ببین دلتنگیمو توو اوج ِ این آواز ..

تو.. اوج ِ حسّ ِمن .. تو.. اوج ِ آوازی ..
به پایانم قسم ..که حس ِ آغازی ..

شروعی .. یک شروع ِ تازه ی دلخواه..
یه حس ِ دیگه ای ..! از شب بپرس ..از ماه ..!!!

1442
۵۶
۱۰