سد راهت نمیشم

تو میخوای بری عزیزم،نمی خوای بمونی پیشم

اگه تصمیمت همینه سد راه تو نمیشم

تو میخوای بری ولی من بی تو دنیام سوت وکوره

فکر من نباش عزیرم دل من سنگ صبوره

دیگه فایده ای نداره این نگاه نا امیدم

باشه چاره ای نمونده تن به رفتن تو میدم

تو میری می مونم اینجا با اتاق سرد وخالی

دیگه هیچ کس ونمیخوام ببینم تو این حوالی

تو بری منم میمیرم با شکنجه های یادت

همه با دلم غریبه ان نگو میرسن به دادت

نمیخوام لحظه ی آخر منو تو بغل بگیری

مهربونیت و نگه دار ببر اونجایی که میری

منو خاطرات کهنه، تو و یک نگاه تازه

غمی که از اون میسوزم واسه تو زندگی سازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

628
۸